Deklaracja Oporu FSSPX z okazji 25. rocznicy sakr biskupich
29 czerwca 2013

mgrlefebvre2

Zjednoczeni, aby obchodzić 25. rocznicę heroicznej decyzji abp Lefebvre’a, aby konsekrować prawdziwych katolickich biskupów dla obrony katolickiej wiary i zachowania ważnych sakramentów zagrożonych przez zniszczenie Kościoła, którego przyczyną pozostaje katastrofalny Sobór Watykański II, pewna liczba kapłanów wyraża swe zmartwienie wobec podobnego zniszczenia wywołanego obecnie wewnątrz Bractwa Św. Piusa X i zdecydowała się razem zrobić to, co mogą, aby ochronić Kościół i Bractwo przed tym niebezpieczeństwem, które wciąż się pogarsza.
Zaiste, podczas gdy ludzie Kościoła w Rzymie wykorzystali ostatnie 50 lat, aby próbować pojednać Kościół ze światem, w szczególności poprzez wolność religijną i ekumenizm Soboru Watykańskiego II, oto Przełożony Generalny Bractwa, przez ostatnie piętnaście lat robił wszystko, co było w jego mocy, aby propagować śmiertelne marzenie pojednania Tradycji katolickiej z soborowym Rzymem. Tak, na przykład, niedawna Deklaracja z 27 czerwca 2013 po raz kolejny pozostawia drzwi otwarte na ponowienie negocjacji z soborowym Rzymem (cf. nr 11).
Skutkiem tej próby pogodzenia rzeczy nie do pogodzenia w łonie Bractwa Św. Piusa X było wykluczenie z walki wielu dobrych kapłanów, postępujące burzenie dzieła abp Lefebvre’a i zagrożenie wiecznego zbawienia wielkiej liczby dusz. Powodem tego jest to, że Bractwo Św. Piusa X, które było kotwicą umocowaną w prawdziwej Wierze całego Kościoła, jest obecnie świadkiem, jak ta kotwica się odczepiła i dała się ciągnąć przez prąd. I podobnie jak władze Soboru Watykańskiego II straciły zaufanie wielu wiernych katolickich z powodu ich niejasności, dwulicowości i kłamstw, podobnie teraz liberalne władze Bractwa Św. Piusa X tracą wszelkie zaufanie wielkiej liczby tradycyjnych katolików z powodu ich zdrady Tradycji.
Ale co może zrobić ta grupa kapłanów oddalonych jedni od drugich, aby uratować sytuację? To Bóg uratuje swój Kościół nawracając papieża, gdy Jego Matka uzyska w końcu konsekrację Rosji jej Niepokalanemu Sercu. Bądź, co bądź, prawda nie zależy od liczby i dlatego pragniemy bardziej niż kiedykolwiek pozostać wiernymi programowi, który wyznaczył nam nasz Założyciel, abp Lefebvre:
„Święta Dziewica odniesie zwycięstwo. Zatryumfuje nad wielką apostazją, owocem liberalizmu. Jeszcze jeden powód, dla którego nie należy się trwożyć! Bardziej niż kiedykolwiek musimy walczyć o społeczne panowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy samotni w tej walce: są z nami wszyscy papieże do Piusa XII włącznie. Wszyscy z nich walczyli z liberalizmem o wyswobodzenie od niego Kościoła. Bóg nie dał im zwycięstwa, ale to nie jest powód, by składać broń! Musimy wytrwać. Musimy budować, gdy inni burzą. Zniszczone cytadele należy odbudować, należy odtworzyć bastiony wiary: przede wszystkim świętą ofiarę Mszy wszystkich czasów, która formuje świętych. Następnie nasze kościoły, które są naszymi prawdziwymi parafiami, nasze klasztory, nasze liczne rodziny, nasze przedsiębiorstwa, wierne społecznej doktrynie Kościoła, naszych polityków motywowanych do prowadzenia polityki Jezusa Chrystusa – to jest cała tkanka chrześcijańskiego życia społecznego, chrześcijańskich zwyczajów, chrześcijańskich odruchów, które musimy przywrócić na skalę pożądaną przez Boga, w czasie kiedy Bóg tego zechce. Wszystkiego, co wiem, uczy nas wiara: nasz Pan Jezus Chrystus musi tu panować. Teraz, a nie tylko na końcu świata, jak chcieliby liberałowie!
Gdy oni niszczą, my zadowolmy się budowaniem. A większa jeszcze radość, gdy pokolenia młodych księży uczestniczą gorliwie w zadaniu odbudowywania Kościoła, aby zbawić dusze.” (Oni Jego zdetronizowali, rozdział XXXIV)
J. Eks. bp Ryszard Williamson FSSPX
Ksiądz Józef Pfeiffer FSSPX
Opat Tomasz z Akwinu O.S.B.
Ojciec Jahir FBMV
Ksiądz Jan Michał Faure FSSPX
Ksiądz Ronald Ringrose
Ksiądz Jan Karol Ortiz FSSPX
Ksiądz Hugon Ruiz FSSPX
Ksiądz Ernest Cardozo FSSPX
Ojciec Joachim FBMV
Ksiądz Ryszard Voigt FSSPX
Ksiądz David Hewko FSSPX
Ksiądz François Chazal FSSPX
Ksiądz Valan Rajakumar FSSPX
Ksiądz Patryk Girouard FSSPX
Ksiądz René Trincado FSSPX
Ksiądz Oliwier Rioult FSSPX
Opat Rafał OSB
Ksiądz Edward Suelo FSSPX
Brat Placyd OSB
Brat Andrzej OSB
Z języka francuskiego tłumaczył Pelagius Asturiensis. Źródło: Avec l’Immaculée. Tłumaczenie na język polski porównane zostało z tekstem angielskim na stronie Our Lady of Mt. Carmel, który wydaje się być oryginałem deklaracji. Tekst z książki Oni Jego zdetronizowali za:piusx.org.pl.
http://zniepokalana.blogspot.co.uk/2013/06/deklaracja-oporu-fsspx-z-okazji-25.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s