Fatima Kwestionowana
J.E. bp Ryszard Williamson
Komentarz Eleison nr CCCXXX (330)
9 listopada 2013

Na początku XX wieku Bóg z pewnością dał nowoczesnemu światu dwa wielkie światła: dla teorii przez Piusa X encyklikę Pascendi w 1907, aby potępić główny błąd subiektywizmu; dla praktyki przez Swoją Matkę fatimskie objawienia w 1917 roku, aby udzielić remedium na potworną plagę komunizmu. Ale Diabeł odciąga uwagę od Pascendi i podnosi serię obiekcji, aby zdyskredytować Fatimę. Oto kilka z głównych obiekcji:

* Jakże możemy poważnie traktować kardynała Ottavianiego wersję trzeciej części Tajemnicy Fatimskiej, gdy podobno Matka Boża mówi, że trzecia Wojna Światowa rozpocznie się pod koniec XX wieku? Rok 2000 nadszedł i minął, a trzeciej Wojny Światowej nie było.
Zachodzi ciekawe podobieństwo między drugą i trzecią częścią Tajemnicy Fatimskiej. W drugiej części Matka Boża powiedziała, że wojna gorsza od I WŚ rozpocznie się za panowania następnego Papieża, którym był Pius XI. Jednak Pius XI umarł na wiosnę 1939 roku, a II WŚ została ogłoszona dopiero jesienią, gdy Papieżem był Pius XII. Czy coś się Matce Bożej w kalendarzu pomieszało? Nie, po prostu opierała się na rzeczywistości, a nie na zewnętrznym wyglądzie. W rzeczywistości II WŚ rozpoczęła się w 1938 roku, gdy Stalin decydował się na dokonanie paktu z Hitlerem, tak aby umożliwić Hitlerowi rozpoczęcie wojny na froncie zachodnim. W Liście Rektora z maja 2000 roku (na eleisonkommentar.blogspot.com) można przeczytać o całej fascynującej historii tego prawdziwego początku II WŚ. Otóż, niezależnie od tego, czy wersja Ottavianiego jest lub nie jest prawdziwą „Trzecią Tajemnicą”, czyż nie może być faktem to, że III WŚ rozpoczęła się na Bliskim Wschodzie przed rokiem 2000, na przykład wraz z pierwszą inwazją Iraku w 1991 roku? Sprawy nie zawsze się mają tak, jak może się zdawać.

* Podczas II WŚ widzieliśmy straszne bombardowania Drezna, Tokyo, Nagasaki. Co tu będzie nowe?
Oblicza się, że całkowita liczba ofiar II WŚ szacowana była na jakieś 66 milionów, na dziesiątki milionów. Jeśli prawidłowo czyta się kilka ostrzeżeń Matki Bożej, i nie tylko w Fatimie, ofiary III WŚ i Kary Boskiej będą szacowane na tysiące milionów. W porządku 100 razy gorszym.

* Ale jaka materialna Kara Boska mogłaby być gorsza, niż duchowa kara naszych czasów?
Prawda, zaraz po Upadku Adama i Ewy, Sobór Watykański II był najgorszą katastrofą w całej historii ludzkości. Jednak zasadnicza większość ludzi widzą ją jako wielkie wyzwolenie. „Kije i kamienie kości mi połamią, ale słowa nigdy mnie nie zranią.”, to stare powiedzenie. Duchowe kary są same w sobie o wiele większe, ale potrzeba materialnych rzeczy, abyśmy my, ludzie, zrozumieli (cf. św. Mat. IX, 6 i św. Jana XX, 27).

* Matka Boża obiecała okres pokoju, jeśli Papież dokona pewnej konsekracji. Papieże od tamtej pory dokonali kilka takich konsekracji, ale nie mieliśmy pokoju.
Prawda, było kilka konsekracji bez wątpienia zainspirowanych przez Matkę Bożą Fatimską, ale nigdy jeszcze tak, jak ona tego wymagała: przez Papieża, Rosji, Jej Niepokalanemu Sercu, w jedności ze wszystkimi biskupami świata. Zawsze brakowało takiego czy innego z tych warunków.

* Matka Boża Fatimska powiedziała nam o „unicestwionych narodach” i o „okresie pokoju”. Widzieliśmy, jak narody były unicestwiane podczas II WŚ oraz okres pokoju w latach ’50. Jej proroctwa wypełniły się.
Jakie narody zostały zmiecione z powierzchni ziemi od czasów II WŚ i ile właśnie było pokoju podczas Zimnej Wojny lat ’50? Matka Boża Fatimska mówiła o o wiele większych wydarzeniach, niż te, które do tej pory nastąpiły.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, wstawiaj się za nami.

Kyrie eleison.

Tłumaczył z języka angielskiego Pelagiusz z Asturii. (*) Warto zwrócić uwagę, że tajemnicze zorze widziane były w nocy z 24 na 25 stycznia 1938 roku w wielu krajach półkuli północnej. (przyp. tłum.)

© 2011-2013 Ryszard N. Williamson. Wszelkie prawa zastrzeżone.

A non-exclusive license to print out, forward by email, and/or post this article to the Internet is granted to users who wish to do so provided that no changes are made to the content so reproduced or distributed, to include the retention of this notice with any and all reproductions of content as authorized hereby. Aside from this limited, non-exclusive license, no portion of this article may be reproduced in any other form or by any other electronic or mechanical means without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review, or except in cases where rights to content reproduced herein are retained by its original author(s) or other rights holder(s), and further reproduction is subject to permission otherwise granted thereby.

Permissions inquiries should be directed to editorial@dinoscopus.org.

https://komentarzeeleison.wordpress.com/2013/11/09/komentarz-eleison-cccxxx-330/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s