Ostrzeżenie dotyczące kultury
J.E. bp Ryszard Williamson
Komentarz Eleison Numer CCLXXXV (285)
29 grudnia 2012

Podczas gdy kierownictwo Bractwa Św. Piusa X wydaje się załamywać, katolicy, którzy kochają Bractwo dlatego, że w minionych latach otrzymali od niego tak wiele, mogliby odczuwać pokusę, by uważać, że nic jako zwykli wierni nie mogą na to poradzić. Myliliby się. Niech przeczytają te refleksje mojego przyjaciela, a powinni być w stanie wyczytać między wierszami, że jeśli Bóg nie zachowa dla nich Bractwa, co oczywiście może zrobić, to to zależy przynajmniej po części od nich. Poniżej przeformułowany list mojego przyjaciela:

„Praktyczne porozumienie byłoby rujnujące dla sprawy Tradycji katolickiej. Wystarczy zobaczyć, co się stało z tradycyjnymi Redemptorystami w Szkocji… Obie Msze nie mogą współistnieć. Jedna zawsze wyprze drugą… Podczas Mszy Novus Ordo, na której niedawno byłem, cały kościół pochłonięty był gadaniem i nieustannym klaskaniem… Obie strony są po prostu zbyt oddalone od siebie, by porozumienie mogło funkcjonować. Żadne spotkanie umysłów nie jest możliwe między nowoczesnością i Tradycją.

Dalej, jest też głęboka rewolucja, która przejęła kontrolę nad nowożytną cywilizacją, z Tradycyjnym ruchem włącznie, i która w większej mierze została niezauważona przez przywódców Tradycji… Technologia elektroniczna zaprowadziła kulturową rewolucję w naszych życiach, zwłaszcza młodszego pokolenia. Jeśli nie jest odpowiednio pokierowana, na pewno osłabia wiarę, dlatego że może zapanować nad całym życiem ludzi. Dzieci są narażone na zawładnięcie przezeń. Trzymają się jej cały dzień. Ludzie za bardzo pochłonięci nią stają się dysfunkcyjni, niezdolni wstać rano z łóżka, albo podtrzymać żywą rozmowę, albo utrzymać pracę.

Jeśli więc drużyna sportowa nie jest upominana przez swego trenera, jej poziom gry zaczyna spadać. Jeśli katolicy nie są upominani w sprawach dotyczących kultury, jak muzyka, ubiór kobiet, albo oglądanie telewizji, ich poziom kultury zaczyna spadać, co ma głębokie implikacje dla ich wiary. Tradycyjni rodzice są pozostawieni sami sobie ze swymi rodzinami w walce o zachowanie swych domów od światowości nowoczesnego społeczeństwa, ponieważ kierwnictwo FSSPX albo nie zauważyło tej rewolucji kulturowej, albo nie poświęca należnej jej uwagi. Odbyłem wiele długich rozmów z tradycyjnymi rodzinami, które są zmartwione tym, w jakim kierunku idzie ruch Tradycji. Ruchy religijne muszą zająć stanowisko w sprawach kultury jeśli mają kwitnąć. Tradycja była wzmocniona, gdy zajmowała stanowisko w sprawie telewizji. Ale jeśli stanowisko w sprawach kultury nie zostaje zajęte, stanowisko w sprawach doktrynalnych wkrótce zaczyna słabnąć.

Ostatnia Kapituła FSSPX może odciągnęła organizację znad przepaści, ale nie mogę w tym znaleźć wiele pocieszenia. Wiele uwagi poświęciła określaniu parametrów przyszłych dyskusji z Rzymem w ustalaniu porozumienia. Jednakże, Rzym zasadniczo się nie zmienił od 1988. Według mnie FSSPX musi ponownie odnaleźć proroczą rolę, którą spełniało, gdy Arcybiskup Lefebvre jeszcze żył. Ruch tradycyjny musi mocno potępić modernizm i liberalizm, który prowadzi Kościół katolicki ku jego zniszczeniu. Te potępienia były ostatnio przytłumione. Być może wielu tradycyjnych księży rozprasza się wygodami, które w ich mniemaniu porozumienie z Rzymem by przyniosło.”

Teraz do was, drodzy czytelnicy. Precz ze śmieciową i bezwartościową muzyką w domu. Pozbądźcie się telewizora. Ograniczcie elektronikę do minimum. Matki, noście spódnice kiedy tylko to możliwe, czyli przez większość czasu. W przeciwnym razie nie narzekajcie, jeśli Bóg nie zachowa Bractwa. Na nikogo nie narzuca przyjęcia swych darów. Niech Imię jego będzie błogosławione na wieki.

Kyrie eleison.

Tłumaczył z języka angielskiego Pelagius Asturiensis (pierwotnie na blogu Pelagiusza).

© 2011-2013 Ryszard N. Williamson. Wszelkie prawa zastrzeżone.

A non-exclusive license to print out, forward by email, and/or post this article to the Internet is granted to users who wish to do so provided that no changes are made to the content so reproduced or distributed, to include the retention of this notice with any and all reproductions of content as authorized hereby. Aside from this limited, non-exclusive license, no portion of this article may be reproduced in any other form or by any other electronic or mechanical means without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review, or except in cases where rights to content reproduced herein are retained by its original author(s) or other rights holder(s), and further reproduction is subject to permission otherwise granted thereby.

Permissions inquiries should be directed to editorial@dinoscopus.org.

https://komentarzeeleison.wordpress.com/2013/07/12/komentarz-eleison-cclxxxv-285/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s