MODLITWA za opiekunów i dobroczyńców.

Panie Boże wszechmogący, Ojcze wszelkiego stworzenia!
który w Opatrzności Twojej najlitościwszej i na mnie grzesznego pomnieć raczyłeś,
i ku mojej pomocy i pociesze wzbudziłeś mi łaskawych opiekunów i dobroczyńców!

Twoja to ojcowska i wszechmocna ręka podała mi dary, jakiem przez nich odebrał:
Tobie samemu, o Boże i Panie nas wszystkich! należy najpierwsza cześć i najgłębsze
serca dziękowanie.

Racz Panie nagrodzić łaską Twoją i wieczną zapłatą
wszystkim mym przyjaciołom i dobroczyńcom;
racz wysłuchać za nimi modlitwę moją, a obdarz ją pociechą sprawiedliwych!

Najświętsza Maryjo Panno, ucieczko, pocieszycielko i Matko moja!
przyczyń się za nami u Syna Twego,
uproś im wszystkim błogosławieństwo za życia,
a po śmierci zaprowadź ich  do wiekuistej nagrody:
przez zasługi, mękę, i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Amen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s